Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

NABÓR OFERT W KONKURSIE NA REALIZACJĘ ZADAŃ SOPOTU Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKU 2024 | 20 GRUDNIA BR.

NABÓR OFERT W KONKURSIE NA REALIZACJĘ ZADAŃ SOPOTU Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKU 2024 | 20 GRUDNIA BR.

Do 20 grudnia br. do godz. 12.00 zainteresowane organizacje pozarządowe mogą składać oferty na realizacją w 2024 roku zadań publicznych z zakresu  POMOCY SPOŁECZNEJ.

Rodzaje priorytetowych zadań, ich cele i rezultaty oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację dostępne [klik->] TUTAJ.

Oferty należy składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie (ul. Kolejowa 14) lub za pośrednictwem poczty (nie decyduje data stempla pocztowego!).

Zapraszamy do korzystania z DORADZTWA I KONSULTACJI (stacjonarnie i online) w Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, dotyczących przygotowywanych ofert (po uprzednim umówieniu: 518 838 795 / biuro@scop.sopot.pl). Konsultacje i doradztwo w SCOPiW będzie realizowane  do 12 grudnia br.

DO POBRANIA: OGŁOSZENIE I ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA [klik->] TUTAJ

Źródło informacji: BIP MOPS Sopot

Close Menu