Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

NABÓR OFERT W KONKURSIE NA REALIZACJĘ ZADAŃ SOPOTU Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKU 2023 | 8 GRUDNIA BR.

NABÓR OFERT W KONKURSIE NA REALIZACJĘ ZADAŃ SOPOTU Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKU 2023 | 8 GRUDNIA BR.

Prezydent Miasta Sopotu zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert w OTWARTYM KONKURSIE OFERT na realizację zadań Gminy w roku 2023 (i kolejnych) z zakresu POMOCY SPOŁECZNEJ.

Rodzaje priorytetowych zadań, ich cele i rezultaty oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację dostępne [klik->] TUTAJ.

Oferty należy składać do 8 grudnia 2022 r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie (ul. Kolejowa 14), do godziny 15:30 lub za pośrednictwem poczty (nie decyduje data stempla pocztowego!).

Zapraszamy do skorzystania ze:

  • SPOTKAŃ INFORMACYJNO SZKOLENIOWYCH, które odbędą się w Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w dniach 24 i 28 listopada w godz. 16.30-18.30, w Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (zapisy pod linkiem: https://forms.gle/ZfgzsdXcAGBFQNfLA),
  • z DORADZTWA I KONSULTACJI ONLINE dotyczących przygotowywanych ofert.

UWAGA! Konsultacje online i spotkania konsultacyjne realizujemy do 1 grudnia br.

DO POBRANIA OGŁOSZENIE I ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA [klik->] TUTAJ

Źródło informacji: [klik->] BIP MOPS Sopot
Close Menu