Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW SOPOCKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW SOPOCKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Sopocka Rada Organizacji Pozarządowych, zgodnie z paragrafem 14 „REGULAMINU WYBORU SOPOCKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ PRZEPROWADZENIA POWSZECHNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO PRZEDSTAWICIELI SOPOCKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH” zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków/członkinie  Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych do dnia 4 września br.

Zgłoszenia kandydata/kandydatki dokonuje organizacja pozarządowa działająca w Sopocie i na rzecz mieszkańców Sopotu, na „Karcie zgłoszenia kandydata/ki na członka Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych”, którą należy dostarczyć do dnia 4 września br. poprzez przesłanie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rada@scop.sopot.pl lub poczty tradycyjnej albo jej osobiste dostarczenie do biura Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych w siedzibie Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Marynarzy 4, 81-835 Sopot, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00.

Alternatywnie zgłoszenia do dnia 4 września br. można dokonać w formie elektronicznej klikając na: „Karta zgłoszenia kandydata/ki na członka Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych”

Jedna organizacja może zgłosić maksymalnie 1 kandydata/-tkę, wskazując na „Karcie zgłoszenia (…)” jego/jej główny i drugorzędny obszar działania.

Po upływie terminu zgłoszeń dotychczas urzędująca Sopocka Rada Organizacji Pozarządowych w terminie 3 dni roboczych dokona weryfikacji zgłoszeń pod względem formalnym. Organizacje, których zgłoszenia będą wymagały poprawek formalnych będą miały możliwość dokonania uzupełnień w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji.

Po pełnym zakończeniu procesu weryfikacji zgłoszeń kandydatów/ek, na podstawie informacji zawartych w zgłoszeniu zostanie przygotowana lista kandydatów/ek do Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych, upowszechniana wraz z zaproszeniem do udziału w Powszechnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym.

Wyboru Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych dokona Powszechne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Sopockich Organizacji Pozarządowych w dniu 3 października br. w godz. 16.30-18.30 w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sopotu, w wyborach tajnych, na Kartach do głosowania wskazując w zależności od ustalonej liczby członków Rady danej kadencji, maksymalnie 9 kandydatów do Rady.

O wyborze do Rady zdecyduje liczba uzyskanych głosów w ramach ustalonej liczby członków Rady.

 

 

 

Close Menu