Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

NABÓR DO SPOŁECZNEJ POWIATOWEJ RADY DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 29 CZERWCA BR.

NABÓR DO SPOŁECZNEJ POWIATOWEJ RADY DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 29 CZERWCA BR.

Trwa nabór członków Społecznej Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego, działające na terenie Miasta  Sopotu mogą zgłaszać swoich kandydatów (po jednym kandydacie) na [klik->] Formularzu zgłoszeniowym do 29 czerwca br.

Zgłoszenia należy składać w Urzędzie Miasta Sopotu (ul. T. Kościuszki 25/27) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „dotyczy zgłoszenia kandydata na członka   Społecznej Powiatowej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych”.

Spośród zgłoszonych kandydatur Prezydent Miasta Sopotu wybierze 5 osobowy skład Społecznej Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych kadencji 2020-2024.

Powiatowa Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych, zwana dalej „Powiatową Radą” jest organem opiniodawczo – doradczym Starosty.

Do zakresu działania Powiatowej Rady należy, w szczególności :

  1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw tych osób,
  2. opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
  3. ocena realizacji programów,
  4. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę Powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Zachęcamy do zapoznania z pismem Pani Magdaleny Czarzyńskiej-Jachim,Wiceprezydent Miasta Sopotu i składania kandydatur.

Sopot od wielu lat dba o jak najlepszą jakość życia swoich mieszkańców, także tych ze szczególnymi potrzebami. Miasto wspiera wiele programów pozwalających seniorom, osobom niesamodzielnym czy z niepełnosprawnościami uczestniczyć w życiu społecznym oraz kulturalnym miasta.

W trosce o osoby z niepełnosprawnościami ogłoszony został nabór na członków Społecznej Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Sopocie – kadencja 2020-2024.

Kandydatów  na członków  Społecznej Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych mogą zgłaszać organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego, działające na terenie Miasta  Sopotu. Każdy uprawniony podmiot może zgłosić jednego kandydata na członka  Społecznej Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Zainteresowane  podmioty zachęcam do zgłaszania swojego kandydata.

 Zgłoszenia kandydatów należy składać  w formie pisemnej w Urzędzie Miasta Sopotu ul. T. Kościuszki 25/27 w zamkniętych kopertach z dopiskiem ”dotyczy zgłoszenia kandydata na członka   Społecznej Powiatowej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych, w terminie
30 dni od daty opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (data publikacji 28.05.2020)”.

Magdalena Czarzyńska-Jachim

Wiceprezydent Miasta Sopotu

Więcej informacji [klik->] w BIP Sopot

Close Menu