Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Konkurs ofert na nowych wzorach – szkolenie dla ngo’s z obszarów ZDROWIE, PROFILAKTYKA, POZOSTAŁE DZIAŁNIA, W TYM CUDZOZIEMCY

Konkurs ofert na nowych wzorach - szkolenie dla ngo’s z obszarów ZDROWIE, PROFILAKTYKA, POZOSTAŁE DZIAŁNIA, W TYM CUDZOZIEMCY
Close Menu