Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Trwa nabór do Inkubatora pomysłów | 26.10.2020

Trwa nabór do Inkubatora pomysłów | 26.10.2020

Przez trzy najbliższe lata Gmina Miasta Gdynia i Fundacja Stocznia z Warszawy wspólnie prowadzić będą Inkubator pomysłów, który pomoże znaleźć, dopracować i przetestować oddolne innowacje dotyczące włączenia społecznego. Inkubator będzie wspierać pomysły, których istota polega na tym, aby osoby, których życie z różnych powodów jest trudniejsze niż innych mogły w sposób godny funkcjonować w swojej najbliższej społeczności i szerzej – w społeczeństwie.

Od 16 września do 26 października 2020 r. trwa pierwszy nabór do Inkubatora pomysłów.

Poszukiwane są pomysły na nowatorskie usługi, produkty i sposoby działania dotyczące szeroko rozumianego włączenia społecznego, a więc:

  • integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub już doświadczających wykluczenia,
  • ułatwienia dostępu do usług społecznych,
  • wzmacniania i uruchamiania potencjału grup samopomocowych.

Oczekiwane są w szczególności pomysły dotyczące działań służących włączeniu społecznemu podejmowanych przez małe społeczności lokalne (np. mieszkańców osiedla, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, parafii).

Chodzi o takie przedsięwzięcia, które łącząc lokalne zasoby (np. czas i kompetencje mieszkańców, dostępne przestrzenie, lokalnie funkcjonujące instytucje) potrafią w lepszy niż dotychczas sposób pomóc osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem mieszkającym w najbliższej okolicy oraz zadbać o to, by uczestniczyli w życiu swoich społeczności lokalnych.

 Swoje pomysły można zgłaszać poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie projektu: www.inkubatorpomyslow.org.pl, gdzie znajdziecie Państwo także informacje dotyczące szczegółów naboru.

Zachęcamy także do zapoznania się z [klik->] pismem wiceprezydenta Gdyni Michała Gucia.

 W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z zespołem Inkubatora:

Laboratorium Innowacji Społecznych: innowacje@lis.gdynia.pl, tel: 48 58 727 39 22

Anna Ratajczak – koordynatorka projektu, a.ratajczak@lis.gdynia.pl

Alicja Wiczling – animatorka innowacji, a.wiczling@lis.gdynia.pl

Zuzanna Malicka – animatorka innowacji, z.malicka@lis.gdynia.pl

Pobierz:

Afisz –  zaproszenie

Close Menu