Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Konsultacje uchwały Rocznego Programu Współpracy GMS z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok

Konsultacje uchwały Rocznego Programu Współpracy GMS z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok

W dniu 5 lipca br. rozpoczęły się konsultacje z organizacjami pozarządowymi [klik->] projektu uchwały Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Sopotu z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024.

Uwagi do programu oraz wszelkie propozycje można przesyłać drogą elektroniczną na [klik->] formularzu konsultacyjnym do 31 sierpnia 2023 r.

Urząd Miasta Sopotu zaprasza także na spotkania konsultacyjne, które zostaną zrealizowane w sali nr 1  Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (ul. Marynarzy 4) wg poniższego harmonogramu:

17 sierpnia, godz. 14.30 – OBSZARY: działania polityki społecznej, ochrona i promocja zdrowia, pomoc społeczna

21 sierpnia, godz.14.00  – OBSZAR: kultura

21 sierpnia, godz.16.30  – OBSZAR: profilaktyka uzależnień

23 sierpnia, godz.16.00  – OBSZAR: sport

28 sierpnia, godz.16.30  – OBSZARY: edukacja, działania na rzecz cudzoziemców

Do pobrania:

[klik->] projekt uchwały Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Sopotu z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024.

Źródło informacji: BIP Sopot

Close Menu