Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy GMS z organizacjami pozarządowymi (…) na 2023 r. | do 31 sierpnia br.

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy GMS z organizacjami pozarządowymi (…) na 2023 r. | do 31 sierpnia br.

Zauważacie problemy sopocian/Sopotu, którymi w 2023 r. organizacje pozarządowe powinny zająć się priorytetowo? Macie gotowość do  ich rozwiązywania?

Sopocka Rada Organizacji Pozarządowych zaprasza do konsultowania [klik->] „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIASTA SOPOTU Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE, NA ROK 2023”

W szczególności zachęcamy do przyjrzenia się priorytetowym zadaniom, które w roku 2023 Gmina Miasta Sopotu planuje zlecać organizacjom pozarządowym  (Rozdział 6 Programu)  oraz planowanym formom współpracy (Rozdział 5 Programu).

W poniedziałek 22 sierpnia, o godz. 16.30 w Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu odbędzie się spotkanie Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych z przedstawicielami/kami sopockich ngo’sów. Porozmawiamy w szczególności o aktualnych potrzebach i propozycjach zadań.

Uwagi do Programu można też składać do Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych na [klik->] formularzu konsultacyjnym drogą mailową (biuro@scop.sopot.pl) do 31 sierpnia br. do godz. 10.00.

Informacja źródłowa dostępna w [klik->] BIP Sopot

Close Menu