Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

KONSULTACJE PROJEKTU PLANU OCHRONY DLA TRÓJMIEJSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO | 15 LIPCA

KONSULTACJE PROJEKTU PLANU OCHRONY DLA TRÓJMIEJSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO | 15 LIPCA

Dyrektor Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w dniach 22 czerwca – 15 lipca 2021 r. wyłożył do publicznego wglądu [klik->] projekt Planu ochrony dla Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. W tym okresie zainteresowane osoby i jednostki organizacyjne mają prawo składać wnioski, zastrzeżenie i uwagi do projektu tego dokumentu.

Z projektem Planu ochrony (…) oraz jego dokumentacją można zapoznać się na stronie internetowej Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych pod linkiem: https://pomorskieparki.pl/planyochrony/opracowanie-projektu-planu-ochrony-trojmiejskiego-parku-krajobrazowego/

Jednocześnie Biuro Rady Miasta Sopotu zawiadamia, że we wtorek 6 lipca 2021 r. o godz. 14.30 w trybie zdalnym*, odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Komisji Turystyki i Uzdrowiska z następującym porządkiem obrad:

  1. Dyskusja nt. projektu Planu ochrony dla Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
  2. Sprawy bieżące.

Zgłoszenia udziału w posiedzeniu należy kierować mailowo na adres: Anna.Kaczynska@um.sopot.pl lub telefoniczne: +48 58 521 36 72

*Link do spotkania zostanie przesłany osobom zgłoszonym w poniedziałek 5 lipca 2021 r.

DO POBRANIA:

  1. [klik->] Pismo dotyczące konsultacji
  2. [klik->] Projekt Planu ochrony dla Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
  3. [klik->] Streszczenie projektu Planu Ochrony TPK
  4. [klik->] Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Komisji Turystyki i Uzdrowiska
Close Menu