Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY SOPOTU Z NGO’sami NA ROK 2021 | 28 sierpnia br.

KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY SOPOTU Z NGO’sami NA ROK 2021 | 28 sierpnia br.

Zauważacie problemy sopocian/Sopotu, którymi w 2021 r. organizacje pozarządowe powinny zająć się priorytetowo? Macie gotowość do  ich rozwiązywania?

Sopocka Rada Organizacji Pozarządowych zaprasza do konsultowania [klik->] „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIASTA SOPOTU Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE, NA ROK 2021”

W szczególności zachęcamy do przyjrzenia się priorytetowym zadaniom, które w roku 2021 planuje się zlecać organizacjom pozarządowym  (Rozdział 6 Programu)  oraz planowanym formom współpracy (Rozdział 5 Programu).

Uwagi do Programu należy składać do Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych na [klik->] formularzu konsultacyjnym drogą mailową (biuro@scop.sopot.pl) do 28 sierpnia  br. do godz. 12.00.

Dokumenty źródłowe dostępne w [klik->] BIP Sopot

Close Menu