Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Konsultacje Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej w Sopocie na lata 2021-2023 | 16 lipca br.

Konsultacje Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej w Sopocie na lata 2021-2023 | 16 lipca br.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie informuje, iż w dniach 2 – 16 lipca 2021 r. trwają konsultacje [klik->] projektu uchwały Rady Miasta Sopotu w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej w Sopocie na lata 2021-2023.

Wszelkie uwagi i opinie dot. przedmiotowego dokumentu można kierować na [klik->] formularzu konsultacyjnym do Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych (biuro@sco.sopot.pl) do piątku 16 lipca br, do godz. 12.00. Kolejno Rada zebrane uwagi przekaże do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie – jednostki odpowiedzialnej za przygotowanie projektu uchwały.

DO POBRANIA:

  1.  [klik->] Projektu uchwały Rady Miasta Sopotu w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej w Sopocie na lata 2021-2023.
  2. [klik->] Formularz konsultacyjny
Close Menu