Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Konsultacje Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom (…) dla Gminy Miasta Sopotu na rok 2022

Konsultacje Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom (…) dla Gminy Miasta Sopotu na rok 2022

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Sopotu, zaprasza do zapoznania się z treścią [klik->] projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom od Substancji Psychoaktywnych dla Gminy Miasta Sopotu na rok 2022 i wnoszenia uwag w trybie konsultacji.

Uwagi zgodnie z zapisów Uchwałą Nr XLI/517/2010 Rady Miasta Sopotu z dnia 3 września 2010 roku W sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji należy zgłaszać do Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych na [klik->] formularzu konsultacyjnym w terminie do 21 października br. do godz. 12.00, wysyłając je na e-mail: biuro@scop.sopot.pl. Kolejno wszystkie zgłoszone uwagi zostaną scalone w jeden dokument i przekazane do Prezydenta Miasta Sopotu oraz Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Sopotu, jako jednostki odpowiedzialnej za przygotowanie uchwały.

Do pobrania:

1. Projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom od Substancji Psychoaktywnych dla Gminy Miasta Sopotu na rok 2022

2. Formularz konsultacyjny

Źródło informacji: BIP Sopot

Close Menu