Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU KULTURY, EDUKACJI ORAZ SPORTU ROZSTRZYGNIĘTY

KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU KULTURY, EDUKACJI ORAZ SPORTU ROZSTRZYGNIĘTY

Prezydent Miasta Sopotu, po zapoznaniu z wynikami pracy komisji konkursowej,  rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:

  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
  • edukacji
  • sportu

Wartość zleconych zadań opiewa na: 2 154 450,00 zł.

Poznaj zarządzenie Prezydenta wraz z podmiotami wybranymi do realizacji zadań publicznych [klik->] TUTAJ

Źródło informacji BIP Sopot

Close Menu