Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

NABÓR OFERT W KONKURSIE NA REALIZACJĘ ZADAŃ SOPOTU W ROKU 2023 | 7 GRUDNIA BR.

NABÓR OFERT W KONKURSIE NA REALIZACJĘ ZADAŃ SOPOTU W ROKU 2023 | 7 GRUDNIA BR.

Prezydent Miasta Sopotu zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert w OTWARTYM KONKURSIE OFERT na realizację priorytetowych zadań Gminy w roku 2023 w zakresie:

  1. Ochrony i promocji zdrowia
  2. Działań polityki społecznej
  3. Edukacji
  4. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
  5. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  6. Ekologii i ochrony środowiska
  7. Działalności na rzecz integracji cudzoziemców

Cele ww. zadań oraz warunki aplikowania o dotację określa ogłoszenie konkursowe dostępne [klik->] TUTAJ.

UWAGA! Wszystkie zadania mogą być realizowane wyłącznie w oparciu i zastosowaniu obowiązujących wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa  Nauki i Szkolnictwa Wyższego, odpowiednio dla konkretnych obszarów.

Odbiorcami zadań zlecanych przez Gminę Miasta Sopotu  mogą być mieszkańcy Sopotu, w tym uchodźcy wojenni i polityczni.

Oferty należy składać  do 7 grudnia 2022 r. do skrzynki podawczej / Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Sopotu (ul. Kościuszki 25/27), do godz. 16.00 lub za pośrednictwem poczty (nie decyduje data stempla pocztowego!).

Zapraszamy do skorzystania ze:

  • SPOTKAŃ INFORMACYJNO SZKOLENIOWYCH, które odbędą się w Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w dniach 24 i 28 listopada w godz. 16.30-18.30, w Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (zapisy pod linkiem: https://forms.gle/ZfgzsdXcAGBFQNfLA ),
  • z DORADZTWA I KONSULTACJI ONLINE dotyczących przygotowywanych ofert.

UWAGA! Konsultacje online i spotkania konsultacyjne realizujemy do 1 grudnia br.

OGŁOSZENIE I ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA DO POBRANIA W BIP SOPOT [KLIK->] TUTAJ

Źródło informacji: [klik->] BIP Sopot

Close Menu