Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

KONKURS O TYTUŁ SOPOCKA ORGANIZACJA ROKU 2023 | NOMINUJ DO 31.10

KONKURS O TYTUŁ SOPOCKA ORGANIZACJA ROKU 2023 | NOMINUJ DO 31.10

Sopocka Rada Organizacji Pozarządowych zaprasza do nominowania w terminie do 31 października organizacji pozarządowych w konkursie o tytuł „Sopocka Organizacja Pozarządowa Roku 2023”.

Przyznanie tytułu „Sopockiej Organizacji Pozarządowej Roku” stanowi wyróżnienie organizacji pozarządowej za całokształt działalności podejmowanej w Sopocie w danym roku kalendarzowym oraz jest narzędziem upowszechniania działalności tej organizacji, wzmocnienia jej wizerunku, a co za tym idzie wsparcia w rozwoju. Konkurs służy także propagowaniu idei aktywności obywatelskiej w Sopocie.

Do konkursu mogą być nominowane organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które posiadają swoją siedzibę w Sopocie i prowadzą tu swoją działalność.

Zgłoszenia mogą składać:

 1. organizacje pozarządowe – jej statutowe organy, członkowie, pracownicy i wolontariusze,
 2. mieszkańcy Sopotu,
 3. miejskie instytucje publiczne współpracujące z nominowaną organizacją pozarządową
 4. oraz Sopocka Rada Organizacji Pozarządowych.

Nabór zgłoszeń na [klik->] Formularzu trwa do 31 października br.

Rada Konkursowa wybierze spośród nadesłanych zgłoszeń Laureata konkursu w oparciu o kryteria:

 1. Widoczność działań organizacji w przestrzeni miasta Sopotu
 2. Wysoka jakość ofert w konkursach miasta Sopotu (jeśli organizacja w nich uczestniczy)
 3. Dopasowanie działań organizacji do potrzeb mieszkańców
 4. Otwartość organizacji na współpracę i współdziałanie – tak wewnątrz organizacji (np.
  z wolontariuszami), jak i z podmiotami zewnętrznymi (np. instytucjami publicznymi, innymi NGO’s)
 5. Podejmowanie nowego rodzaju działalności przez organizację
 6. Wpływ organizacji na rozwój pasji, zainteresowań, umiejętności, wiedzy wśród odbiorców działań danej organizacji, ich wolontariuszy, członków i/lub pracowników

Nagrodę w konkursie stanowi:

 1. Tytuł uprawniający organizację do oficjalnego używania go w komunikacji zewnętrznej
 2. Bon edukacyjny w wymiarze 6 godzin szkoleniowych na spersonalizowane szkolenie lub doradztwo dla członków organizacji na wybrane szkolenie/doradztwo.

POBIERZ:

 1. [klik->] Regulamin konkursu „Sopocka Organizacja Pozarządowa Roku”
 2. [klik->] Karta zgłoszenia organizacji pozarządowej do konkursu „Sopocka Organizacja Pozarządowa Roku”

Sopocka Rada Organizacji Pozarządowych w roku jubileuszu 120-lecia nadania Sopotowi praw Miejskich ustanowiła konkurs o tytuł „Sopockiej Organizacji Pozarządowej Roku”, który będzie organizowany corocznie zaczynając od 2021 r.

Close Menu