Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

KILKA SŁÓW PODSUMOWANIA 2022 – DZIĘKUJEMY!

KILKA SŁÓW PODSUMOWANIA 2022 – DZIĘKUJEMY!

Wraz z początkiem 2023 roku zespół „Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu” dziękuje, że byliście z nami w 2022! Czas oceny i podsumowań zeszłego roku biegnie równolegle z działaniami, których nie brakuje z początkiem 2023 😉

Dzielimy się z Wami kilkoma pozytywnymi danymi podsumowującymi 2022 rok:

 • 67 organizacji/instytucji współpracujących i korzystających z naszego wsparcia,
 • 22 organizacje/instytucje współpracujące w obszarze wolontariatu,
 • 32 organizacje/instytucje korzystające ze wsparcia infrastrukturalnego (użyczenia adresu, sal, sprzętów, itp.)
 • 101 przedstawicieli organizacji/instytucji korzystających z różnorodnego doradztwa/konsultacji/szkoleń
 • 624 wolontariuszy zaangażowanych w działania w 2022 r. (w tym w działalność Centrum Wsparcia Ukrainy w Sopocie)
 • 12 szkoleń dla przedstawicieli organizacji/grup nieformalnych/wolontariuszy
 • 11 spotkań informacyjno-edukacyjnych w zakresie wolontariatu
 • 16 spotkań grupy samopomocowej dla wolontariuszy Centrum Wsparcia Ukrainy w Sopocie
 • 11 spotkań integracyjnych dla przedstawicieli organizacji, w tym 3 stricto dla wolontariuszy
 • 26  cyklicznych zajęć integracyjno-usprawniających na basenie solankowym dla wolontariuszy Centrum Wsparcia Ukrainy w Sopocie
 • 47 nominacji w konkursie „Wolontariat. Aktywni w Sopocie”
 • przeprowadzony konkurs w ramach funduszu Nowy Akumulator Społeczny – dofinansowanie 5 inicjatyw sopockich grup nieformalnych na łączną kwotę 28 000,00 zł
 • animacja 5 Sopockich Domów Sąsiedzkich – stałe zajęcia, wspólne inicjatywy i festyny sąsiedzkie dla mieszkańców w 5 punktach na mapie Sopotu
 • dofinansowanie 14 inicjatyw sąsiedzkich na łączną kwotę 15 585,84 zł w ramach Sopockiego Funduszu Sąsiedzkiego
 • animacja i koordynacja 6 inicjatyw własnych (kampania „Sopocianie sopocianom 1%”, akcja „Róża od św. Walentego”, akcje „Sopocianie sopocianom na święta” [wielkanocne i Bożego Narodzenia], Festyn Organizacji Pozarządowych, Gala Sopockiego Wolontariatu)

Dziękujemy za zaufanie i współpracę! Przypominamy, że wszystko to zadziało się w ramach zleconego i współfinansowanego ze środków Gminy Miasta Sopotu zadania publicznego pod nazwą „Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu” oraz „Sopockie Domy Sąsiedzkie” realizowanego przez Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji.

Jesteśmy członkiem Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych.

Close Menu