Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

II Pomorskie Forum Animacji Społecznej | 21 maja br.

II Pomorskie Forum Animacji Społecznej | 21 maja br.

21 maja w Fundacji RC w Gdańsku po raz drugi spotkają się animatorki i animatorzy społeczni z całego Pomorza. Tym razem tematem przewodnim jest człowiek i jego rola w animacji społecznej. Poruszona zostanie kwestia wyzwań, w których obliczu staje animator właśnie jako człowiek. Przyjrzymy się, jak budowane są więzi z odbiorcami, poznamy przykłady zaangażowania oddolnego oraz ich wpływ na zmianę społeczną.

Fundacja RC zaprasza na II Pomorskie Forum Animacji Społecznej, które odbędzie się 21 maja 2022 roku w Gdańsku.

Forum dotyczy ważnego tematu aktywności animatorów społecznych, działających w różnych społecznościach naszego województwa – wiejskich, miejskich, dzielnicowych czy też podwórkowych. W ramach tegorocznego wydarzenia planujemy panele dyskusyjne, warsztaty, prelekcje oraz część integracyjną. Chcemy także przedstawić przykłady działań społeczników, którzy pracują na rzecz aktywizacji i integracji mieszkańców.

Tematem przewodnim jest Człowiek i jego rola w animacji społecznej, z czym się boryka i jak radzi sobie w czasach kryzysu. To doskonała okazja do wymiany doświadczeń oraz wypracowywania wspólnych rozwiązań.

Zapisy: https://app.evenea.pl/event/2pfas/otwiera się w nowej karcie

Co w programie?

Panele dyskusyjne

Animacja w czasach kryzysu – czy animacja może mieć realny wpływ na zmianę społeczną? Paneliści przedstawią różne inicjatywy przeprowadzone w mieście oraz na wsi i na ich przykładzie omówią rolę animacji społecznej wobec napływu nowych mieszkańców ze wschodu.

Współpraca pomiędzy NGO a środowiskiem biznesowym w kontekście animacji społecznej? Zaproszeni przedstawiciele biznesu opowiedzą, w jaki sposób wspierają animatorów społecznych, jak również spróbują odpowiedzieć na pytania czy przypadkiem sami nie stają się animatorami. Podjęty zostanie także temat CSR-u (społecznej odpowiedzialności biznesu) i na przykładzie konkretnych inicjatyw paneliści przedstawią różne modele współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Przykłady działań oraz inicjatyw wychodzących do ludzi w różnych kontekstach. Z prezentacjami wystąpią:

Dom Sąsiedzki Alternatywy 5 z Sopotu
Stowarzyszenie 180 stopni z Gdańska
Spółdzielnia Socjalna Zeroban z Gdańska
Centrum Inicjatyw Obywatelskich ze Słupska (Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych/Akumulator Społeczny)
Animatorki społeczne z Wyspy Sobieszewskiej, z Pucka i z Porębia

Warsztaty kreatywne oraz edukacyjne:

Grażyna Rigall – “Znikające Pudełko” – jak animować dzieci w wieku do 6 lat, jak przy pomocy bardzo łatwego narzędzia rozmawiać z nimi o trudnych przeżyciach;
Krzysztof Dziwny Gojtowski, Stowarzyszenie Korkoro – warsztat teatralno-edukacyjny
Jacek Gralczyk, Kompas Animacji Społecznej – “Know how” animatora
Tomasz Keler -„Strategia rozwoju lokalnego funduszu grantowego – Fundusz Akumulator Społeczny”

Networking i wymiana doświadczeń w postaci grup dyskusyjnych metodą “World Café” oraz prelekcji z dyskusją. Proponowane tematy to:
Fundusze lokalne, czyli aktywność społeczna na małą skalę, jak z małych środków robić wielkie rzeczy.
Domy sąsiedzkie – pomagać czy wspierać? Jakie działania prowadzić, by nie zatracić dotychczasowej misji – szczególnie w czasach napływu imigrantów.
Jak zmierzyć gotowość organizacji do pracy z wolontariuszami?
Jak włączać młodzież w działania animacyjne i czy jest to sposób na wsparcie walki z depresją?
Jak włączać grupy marginalizowane w działania społeczne? Dostępność w animacji społecznej.

Zarejestruj się [KLIK->] TUTAJ

Zadanie jest dofinansowane ze środków Miasta Gdańsk oraz współfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 oraz ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

źródło informacji: ngo.pl

Close Menu