Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

II OTWARTY KONKURS W SOPOCIE ROZSTRZYGNIĘTY

II OTWARTY KONKURS W SOPOCIE ROZSTRZYGNIĘTY

Prezydent Miasta Sopotu w dniu 9 czerwca br. rozstrzygnął II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Sopotu w 2021 roku, w zakresie:

  • ochrony i promocji zdrowia,
  • działań polityki społecznej,
  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
  • edukacji, 
  • oraz ochrony środowiska.

Łącznie w II konkursie ofert w ww. obszarach organizacje pozarządowe złożyły 44 oferty. Prezydent zdecydował o dofinansowaniu 43 z nich,  na łączną kwotę 416 750,00 zł.

Źródło informacji -> BIP Sopot: Zarządzenie Nr 1025/2021 z dnia 9 czerwca 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia II konkursu  ofert na realizację zadań Gminy Miasta Sopotu w 2021 roku, w zakresie ochrony zdrowia i działań polityki społecznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, edukacji  i ochrony środowiska

W dniu 10 czerwca br. pojawiło się rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert na realziację zadań publicznych Gminy Miasta Sopotu w 2021 roku w zakresie:

  • upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Łącznie w II konkursie ofert w obszarze sportu organizacje pozarządowe złożyły 28 ofert. Prezydent zdecydował o dofinansowaniu 25 z nich,  na łączną kwotę 167 000,00 zł.

Źródło informacji -> BIP Sopot: Zarządzenie Nr 1028/2021 z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia II konkursu ofert na realizację zadań Gminy Miasta Sopotu w 2021 roku, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Łącznie w II konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Sopotu w 2021 r. 68 ofert otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę 583 750,00 zł.

Close Menu