Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

II konkurs ofert – konsultacje ofert w SCOP

II konkurs ofert – konsultacje ofert w SCOP

W Sopocie w dniach 15 kwietnia – 10 maja 2019 r. trwa otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych.

Uprawnione podmioty przystępujące do konkursu składają ofertę na NOWYM WZORZE OFERT.

Swego rodzaju „pomocnikiem” wnioskodawcy/oferenta jest opracowana we współpracy Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, Urzędu Miasta Sopotu oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W GMINIE MIASTA SOPOTU. Stosowanie się do zapisów instrukcji gwarantuje prawidłowe przygotowanie oferty.

Ponadto można korzystać z TABEL ułatwiających przygotowanie kosztorysu zadania, a w toku realizacji zadania – bieżące monitorowanie kosztów.

Oferty można także konsultować w SCOPiW. Wsparcie konsultacyjne jest realizowane po szybszym umówieniu telefonicznym: 518 838 795 | 58 341 83 52 lub mailowym: biuro@scop.sopot.pl w okresach:

  • od 15 do 19 kwietnia 2019 r.
  • od 23 do 26 kwietnia 2019 r.
  • od 6 do 8 maja 2019 r.
Close Menu