Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

IDŹ NA WYBORY | 28 CZERWCA BR.

IDŹ NA WYBORY | 28 CZERWCA BR.

Tegoroczne Wybory na Najwyższy Urząd w Kraju nabrały szczególnego znaczenia…

Apelujemy! Mimo istniejących różnic popierajmy wartości wolności, demokracji i sprawiedliwości!

Poniższy tekst stanowi przedruk ze strony Fundacji Batorego.

„Decyzja wyborców będzie miała wpływ […] na ustrój, ład prawny i system wartości, jakie mają regulować życie mieszkanek i mieszkańców Rzeczypospolitej.

Wybierając Prezydenta odpowiemy m.in.:

– czy Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej jest ustawą zasadniczą, którą wszyscy mają respektowana czy tekstem bez większego znaczenia?

– czy prawa człowieka „są idiotyzmem”, czy mają znaczenie uniwersalne?

– czy wymiar sprawiedliwości ma być niezależny, czy podporządkowany partii rządzącej?

– czy równość wobec prawa, niezależnie od funkcji, politycznych afiliacji, przekonań i preferencji ma być fundamentem praworządności czy fikcją?

– czy zasada samorządności i pomocniczości ma być podstawą ustroju terytorialnego i organizacji życia społecznego czy fasadą?

– czy mowa nienawiści, pogarda wobec mniejszości i przeciwników politycznych mają być normą kształtującą debatę publiczną, czy patologią, na którą nie może być zgody?

– czy korupcja i afery na szczytach władzy mają uchodzić bezkarnie, czy należy postawić im tamę?”

Warto wiedzieć, że ngo.pl zapytało najwyżej notowanych w sondażach kandydatów na Urząd Prezydenta o sprawy organizacji pozarządowych. Do 26 czerwca swoich odpowiedzi udzielili Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz.

Odpowiedzi wciąż nie udzielili Andrzej Duda, Rafał Trzaskowski, Robert Biedroń i Krzysztof Bosak.

Zachęcamy do zapoznania:

[KLIK->] Wybory prezydenckie: pytamy kandydatów o sprawy organizacji pozarządowych. Odpowiada Szymon Hołownia

[KLIK->] Wybory prezydenckie: pytamy kandydatów o sprawy organizacji pozarządowych. Odpowiada Władysław Kosiniak-Kamysz

Close Menu