Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

I Ty możesz mieć wpływ na stan środowiska miasta Sopot do 2030 roku!

I Ty możesz mieć wpływ na stan środowiska miasta Sopot do 2030 roku!

Trwają prace nad opracowaniem Programu Ochrony Środowiska dla miasta Sopotu na prawach powiatu na lata 2021 – 2025 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2026-2030.

Program Ochrony Środowiska stanowi trzon ochrony środowiska na poziomie gminy i powiatu, w oparciu o wyniki analiz stanu istniejącego i prognozowanych zmian i zagrożeń stanu środowiska  określone zostaną cele systemowe i kierunki interwencji, w ramach, których wyznaczone zostaną  zadania służące ochronie stanu środowiska na terenie miasta. Realizacja tych działań, umożliwi spełnienie obowiązujących i przewidywanych wymogów prawnych, jak również poprawę stanu środowiska na terenie gminy i jakości życia mieszkańców.

Pierwszym etapem prac nad Programem Ochrony Środowiska dla Miasta Sopotu jest zebranie informacji o stanie środowiska w mieście i potrzebach ochrony środowiska podczas konsultacji społecznych.

W ramach konsultacji odbędą się spotkania z przedstawicielami podmiotów gospodarczych działających na terenie miasta, organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego i Radnymi Miasta Sopotu.

Najważniejszy jednak w tworzeniu Programu Ochrony Środowiska jest jak największy udział mieszkańców Sopotu. Zapraszamy na warsztaty dla mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych, które odbędą się dnia 11 stycznia 2022 r., o godzinie 18.00 ze względu na sytuację pandemiczną, w formie webinaru.

Ze względu na ograniczoną ilość uczestników obowiązują zapisy przez stronę internetową. Zgłoszenia można nadsyłać do 10.01.2022 r. do godziny 17.00

Link do zapisów: https://forms.gle/X16VLrM5ikJQpKMo8

Zamawiającym Programu jest Miasto Sopot, a wykonawcą dokumentu firma Terra Legis w Szczecinie.

Źródło informacji: Urząd Miasta Sopotu, Biuro Promocji i Komunikacji Społecznej

Close Menu