Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

I otwarty konkurs ofert na realizację zadań Sopotu w 2024 roku ROZSTRZYGNIĘTY!

I otwarty konkurs ofert na realizację zadań Sopotu w 2024 roku ROZSTRZYGNIĘTY!

Znamy rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta Sopotu I konkursu ofert na realizację zadań Gminy Miasta Sopotu w 2024 roku w zakresie:

  • ochrony i promocji zdrowia,
  • edukacji,
  • działalności na rzecz integracji cudzoziemców,
  • kultury, sztuki,  ochrony dóbr kultury i tradycji,
  • ekologii i ochrony środowiska,
  • działań polityki społecznej.
  •  sportu.

Zapoznaj się z Rozstrzygnięciem [klik->] TUTAJ

Źródło informacji: BIP Sopot

Close Menu