Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

EKO-WAKACJE ZA WŁASNE PIENIĄDZE – WŁĄCZ SIĘ!

EKO-WAKACJE ZA WŁASNE PIENIĄDZE – WŁĄCZ SIĘ!

Do 15 maja br. organizacje pozarządowe mające siedzibę w Sopocie, pracujące z dziećmi i młodzieżą w wieku 6-21 lat lub z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną, organizujące wypoczynek wakacyjny dla swoich podopiecznych/adresatów działań mogą uzyskać nagrodę finansową za działania na rzecz Sopotu w zakresie dbałości o czystość  i porządek na wskazanym terenie w Sopocie.

Zasady występowania o Nagrodę „Eko-Wakacje” określa [klik->] Regulamin.

Celem Nagrody jest kształtowanie szacunku dla przyrody oraz odpowiedzialności za otaczające środowisko, jak również promowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży zrzeszonych w sopockich organizacjach pozarządowych.

Zgłoszenia dokonuje się na [klik->] formularzu wniosku, obligatoryjnie dołączając listę dzieci biorących udział w akcji sprzątania oraz zgody rodziców – pisemnie lub w formie skanu przesłanego na adres e-mail: inzynieria@sopot.pl.

Więcej informacji udziela Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sopotu: 58 52 13 793 | inzynieria@sopot.pl

Szczegółowe informacji [klik->] BIP Sopot

Close Menu