Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

EKO-WAKACJE ZA WŁASNE PIENIĄDZE – NABÓR WNIOSKÓW

EKO-WAKACJE ZA WŁASNE PIENIĄDZE – NABÓR WNIOSKÓW

Do 7 maja br. organizacje pozarządowe mające siedzibę w Sopocie, pracujące z dziećmi i młodzieżą w wieku 6-21 lat lub z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną, organizujące wypoczynek wakacyjny dla swoich podopiecznych/adresatów działań mogą uzyskać nagrodę finansową za działania na rzecz Sopotu w zakresie dbałości o czystość  i porządek na wskazanym terenie w Sopocie.

Zasady występowania o Nagrodę „Eko-Wakacje” określa [klik->] Regulamin.

Zgłoszenia dokonuje się na [klik->] formularzu wniosku, obligatoryjnie dołączając listę dzieci biorących udział w akcji sprzątania oraz zgody rodziców.

Więcej informacji udziela p. Natalia Jakubowska-Handall – Inspektor w Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska tel: 58 52 13 788 | natalii.jakubowska@um.sopot.pl

Close Menu