Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Dodatkowy konkurs Funduszu Akumulator Społeczny | wnioski do 8 sierpnia

Dodatkowy konkurs Funduszu Akumulator Społeczny | wnioski do 8 sierpnia

Działasz lub chcesz działać na rzecz swojej społeczności? Wiesz jak, ale nie wiesz skąd wziąć fundusze? Masz pomysł, ale nie wiesz gdzie się zwrócić i w jaki sposób zacząć? AKUMULATOR SPOŁECZNY jest dla Ciebie!

Zachęcamy do udziału w spotkaniach informacyjnych dot. konkursu, które odbędą się w:

Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (ul. Marynarzy 4, sala nr 1) w dniu 17 lipca w godz. 17:00-18.00

oraz

w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. 3 Maja 27) w dniu 18 lipca, w godz. 16:00-17.00

Konkurs skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych ( i grup nieformalnych z terenu województwa pomorskiego; aktywnych grup mieszkańców, chcących działać na rzecz dobra wspólnego.

Nabór wniosków trwa od 8 lipca do 8 sierpnia 2019. Projekty mogą być realizowane w okresie od 1 września do 30 listopada 2019.

UWAGA: W ramach naboru można złożyć maksymalnie jeden wniosek. Organizacje i grupy, które w 2019 roku już otrzymały dotację w ramach Funduszu nie mogą ubiegać się o dofinansowanie w niniejszym konkursie!

Do zdobycia do 500 zł lub do 5000 zł (w przypadku Gdyni – maks. 1500zł) na realizację inicjatyw/projektów ze sfer pożytku publicznego.

Dofinansowanie można przeznaczyć tylko i wyłącznie na realizację inicjatyw/projektów na obszarze Miasta Gdyni, Miasta Sopotu i/lub na rzecz jego mieszkańców!

Poznaj Regulamin i szczegóły konkursu. Swoje wnioski można także omówić podczas SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH z Operatorem konkursu Stowarzyszeniem Morena:

Sopot: 6 sierpnia, godz. 14:00- 18:00; Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych  i Wolontariatu, ul. Marynarzy 4

Gdynia: 29 lipca, godz. 13:00-17:00, Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. 3 Maja 27.

Bieżące informacje także na: www.facebook.com/akumulatorspoleczny

Aby złożyć wniosek do konkursu, należy zarejestrować/zalogować się na stronie: www.witkac.pl i wypełnić formularz on-line. Istnieje także opcja wnioskowania poprzez przesłanie krótkiego filmu z opisem pomysłu!

UWAGA: Wnioski składa się wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą generatora. Jeżeli istnieją problemy techniczne, związane np. z dostępem do Internetu, prosimy o kontakt z lokalnym Operatorem.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Programu FIO.

Close Menu