Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

DO 17 LISTOPADA BR. TRWA NABÓR OFERT W KONKURSIE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH SOPOTU NA 2024 R!

DO 17 LISTOPADA BR. TRWA NABÓR OFERT W KONKURSIE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH SOPOTU NA 2024 R!

Prezydent Miasta Sopotu zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert w OTWARTYM KONKURSIE OFERT na realizację priorytetowych zadań Gminy w roku 2024 w zakresie:

  1. Ochrony i promocji zdrowia
  2. Działań polityki społecznej
  3. Edukacji
  4. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
  5. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  6. Ekologii i ochrony środowiska
  7. Działalności na rzecz integracji cudzoziemców

Cele ww. zadań oraz warunki aplikowania o dotację określa ogłoszenie konkursowe dostępne [klik->] TUTAJ.

Oferty należy składać  do 17 listopada 2023 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Sopotu (ul. Kościuszki 25/27), do godz. 15.30 lub za pośrednictwem poczty (nie decyduje data stempla pocztowego!).

Zapraszamy do korzystania:

  • ze SPOTKAŃ INFORMACYJNO SZKOLENIOWYCH, które odbędą się w Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w dniach 24 października oraz 30 października w godz. 16.30-18.30, w Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (zapisy pod linkiem: https://forms.gle/RnHotkSDgKovCdWB9),
  • z DORADZTWA I KONSULTACJI (stacjonarne i online) dotyczących przygotowywanych ofert (po uprzednim umówieniu).

UWAGA! Doradztwo i konsultacje realizujemy do 14 listopada br.

OGŁOSZENIE I ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA DO POBRANIA W BIP SOPOT [KLIK->] TUTAJ

Źródło informacji: [klik->] BIP Sopot

Close Menu