Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Deklaracja dzieci dot. partycypacji w podejmowaniu decyzji

Deklaracja dzieci dot. partycypacji w podejmowaniu decyzji

UNICEF Poland zaprasza dzieci i młodzież do 18 r.ż. do zapoznania z Deklaracją Dzieci dotyczącą Partycypacji Dzieci w Podejmowaniu Decyzji na szczeblu krajowym oraz UE i wrażenia swojej opinii poprzez udział w konsultacjach.

W imieniu Unicef zachęcamy sopockie organizacje pozarządowe pracujące z dziećmi i młodzieżą do upowszechniania Deklaracji wśród swych podopiecznych i zachęcenia ich do udziału w konsultacjach. Na opinie Unicef czeka do 12 kwietnia br.

Close Menu