Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

ANEKSOWANIE UMÓW I SKŁADANIE SPRAWOZDAŃ Z REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W SOPOCIE

ANEKSOWANIE UMÓW I SKŁADANIE SPRAWOZDAŃ Z REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W SOPOCIE

Miasto Sopot w dniu 17 kwietnia br. przyjęło [KLIK->] kompleksowy, specjalny pakiet wsparcia dla sopockich organizacji pozarządowych.

Jednym z rozwiązań pakietu jest możliwość aneksowania zawartych umów na realizację zadania publicznego.

W zależności od sytuacji organizacji, zmianom może podlegać:

  • termin realizacji zadania publicznego (z zastrzeżeniem, iż zadania jednoroczne muszą skończyć się najdalej 31 grudnia 2020 r.),
  • plan i harmonogram działań,
  • formy działań (ich realizacja może odbywać się zdalnie, np. telefonicznie lub z wykorzystaniem innych możliwych form komunikacji online),
  • rezultaty i wskaźniki,
  • kosztorys.

Aby dokonać aktualizacji w niezbędnym zakresie organizacja powinna przygotować do Prezydenta Miasta Sopotu wniosek o akceptację proponowanych zmian wraz z uzasadnieniem. Do pisma należy dołączyć aktualizowane części z oferty. Jeśli zmiany są rozległe i obejmują zarówno termin realizacji zadania, plan działań (w tym formy działań) i harmonogram działań, rezultaty i jego wskaźniki, jak również kosztorys można dokonać aktualizacji całej oferty realizacji zadania publicznego.   

Jednocześnie Prezydent Miasta Sopotu wskazuje, iż wydatki, które poniosła organizacja w czasie, kiedy nie można było przewidzieć nałożenia restrykcji uniemożliwiających realizację działań, i które w następstwie epidemii zostały odwołane, mogą być uznane za kwalifikowane. Organizacja powinna wystąpić z wnioskiem o  uznanie poniesionych kosztów za kwalifikowane wraz z uzasadnieniem.

Ponadto Prezydent informuje, iż koszty stałe związane z realizacją zadania publicznego, które ponosiła organizacja w okresie pandemii również mogą być uznane za kwalifikowane. W tym przypadku organizacja także powinna złożyć indywidualny i uzasadnione wniosek.

Jeśli w okresie epidemii przypada okres sprawozdawczości (częściowej lub końcowej) warto wiedzieć o kolejnych ułatwieniach.

W Sopocie wprowadzono możliwość mailowego przesłania podpisanych scanów sprawozdań częściowych i wniosków o płatność.

Jednocześnie przedłużono termin składania sprawozdań końcowych dla zadań, których rozliczenie przypadało w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo epidemii. Sprawozdania końcowe trzeba będzie złożyć w 30 dni po odwołaniu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Wszystkie dokumenty (dotyczy zarówno aktualizacji, jak i sprawozdań częściowych) organizacja powinna adresować na Prezydenta Miasta Sopotu. Podpisane dokumenty można wysłać scanem drogą mailową do głównych specjalistów – opiekunów zadań, realizowanych przez organizacje pozarządowe (wówczas oryginały dokumentów należy dostarczyć niezwłocznie po zakończeniu zagrożenia epidemicznego/epidemii):

KULTURA: Justyna.Mazur@um.sopot.pl; Malgorzata.Martynska@um.sopot.pl

SPORT: Jacek.Podgorski@um.sopot.pl

UZALEŻNIENIA: Justyna.Rozbicka@um.sopot.pl

ZDROWIE: Milena.Makowska@um.sopot.pl; Izabela.Strzelczak@um.sopot.pl

SENIORZY I OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI: Marlena.Waruszewska-Jewsienia@um.sopot.pl

OŚWIATA: Piotr.Plocki@um.sopot.pl; Aleksandra.Antoniewicz@um.sopot.pl

EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA: elzbieta.turowiecka@um.sopot.pl

CUDZOZIEMCY: Maciej.Rusek@um.sopot.pl

POMOC PRAWNA: violetta.chmielak@um.sopot.pl

POMOC SPOŁECZNA: m.znajkiewicz@mopssopot.pl

W przypadku braku możliwości zeskanowania podpisanych dokumentów ich oryginały należy wysłać pocztą lub złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Sopotu (ul. Kościuszki 25/27).

Close Menu