Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

NABÓR OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ SOPOTU W II KONKURSIE | 17 MAJA BR.

NABÓR OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ SOPOTU W II KONKURSIE | 17 MAJA BR.

Prezydent Miasta Sopotu zaprasza do składania ofert w II OTWARTYM KONKURSIE OFERT na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Sopotu w zakresie:

1. Ochrony i promocji zdrowia

2. Działań polityki społecznej

3. Edukacji

4. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

5. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu

6. Ekologii i ochrony środowiska

Cele priorytetowych zadań określa szczegółowo [klik->] ogłoszenie konkursowe.

UWAGA! NOWOŚĆ!

Organizacje,  prowadzące działalność  oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, medyczną, rekreacyjną, sportową lub związaną z rozwijaniem zainteresowań przez dzieci, zobowiązane są do dołączenia do oferty na realizację zadania publicznego[klik->] OŚWIADCZENIA O WPROWADZENIU I STOSOWANIU STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH (zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw)

W razie braku tego oświadczenia organizacja nie uzyska dotacji na zadanie publiczne!                                

Oferty przygotowane na [klik->] WZORZE OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO, należy składać do 17 maja 2024 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Sopotu ul. Kościuszki 25/27, do godz. 15.30 lub za pośrednictwem poczty (nie decyduje data stempla pocztowego!). Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

SPOTKANIE INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE dot. II konkursu ofert odbędzie się w siedzibie Centrum przy ul. Marynarzy 4 w Sopocie (sala nr 1) w poniedziałek 29 kwietnia, w godz. 16.30-18.30. Potwierdzenie udziału w spotkaniu przez link: https://forms.gle/cJ9xtDUeC549oTFA8

Zapraszamy także do korzystania ze WSPARCIA DORADCZEGO w zakresie przygotowania oferty, które realizujemy PO SZYBSZYM UMÓWIENIU W DNIACH:

1) 22-30 kwietnia oraz 8-9 maja: doradczyni Anna Horak: 518 838 795, biuro@scop.sopot.pl

2) 10 – 15 maja (z wyłączeniem 11-12.05): doradca Jakub Nowak: 513 743 810, j.nowak@ekspresja.org

Szczegółowe informacje, w tym załączniki do ogłoszenia konkursowego [klik->] w BIP Sopot.

WIĘCEJ INFORMACJI O STANDARDACH OCHRONY MAŁOLETNICH [KLIK->] TUTAJ

Close Menu