Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Raport z badania oferty Sopockich Domów Sąsiedzkich

Raport z badania oferty Sopockich Domów Sąsiedzkich

W 2021 roku koordynację działań Sopockich Domów Sąsiedzkich Gmina Miasta Sopotu powierzyła Stowarzyszeniu Na Drodze Ekspresji – Sopockiemu Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, które od lat działa w zakresie animacji i integracji mieszkańców Sopotu.

Zależy nam, by oferta Domów Sąsiedzkich była tworzona przez mieszkańców i dla mieszkańców, dlatego w dniach 4 – 31 marca 2021 r. zaprosiliśmy sopocian/ki do wyrażenia opinii, poprzez m.in. wypełnienie ankiety.

W odpowiedzi na nasze zaproszenie wpłynęło 131 odpowiedzi, które stanowią dla nas bardzo ważny materiał, i które traktujemy jako punkt wyjścia do budowania oferty 5 Sopockich Domów Sąsiedzkich.

Zapraszamy do zapoznania z wynikami badania, obejmującego poziom zadowolenia mieszkańców z dotychczasowych działań, a także potrzeby i oczekiwania względem kontynuacji działań Sopockich Domów Sąsiedzkich.

POBIERZ:

[klik->] Raport z badania oferty Sopockich Domów Sąsiedzkich – analiza ankiety dla mieszkańców

[klik->] Raport z badania oferty Sopockich Domów Sąsiedzkich – analiza ilościowa i jakościowa

POZNAJ [klik->] Koncepcję funkcjonowania Sopockich Domów Sąsiedzkich

Close Menu