Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

UWAGA! ZMIANA KONTA BANKOWEGO SOPOTU!

Zgodnie z § 10 UMOWY O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO niewykorzystana kwota dotacji, jak również odsetki od niewykorzystanej kwoty dotacji zwróconej po terminie podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Gminy Miasta Sopotu…

Czytaj dalej
Close Menu