Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

SPOŁECZNIKOM DZIĘKUJEMY, NIE TYLKO SŁOWEM!

Skutki pandemii widzimy we wszystkich obszarach życia. Szczególnie dotknęły one organizacje pozarządowe. Badania ogólnopolskie potwierdzają, że ponad połowa organizacji zawiesiła całkowicie lub w znacznej mierze działalność, a blisko 40% podjęła…

Czytaj dalej
Close Menu