Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

KORPUSIAKI SPRZĄTAJĄ POMORZE vol. 2 | 30-31.05.2020

Pomorskie Centra Wolontariatu wraz z Pomorską Siecią Centrów Organizacji Pozarządowych zachęcają mieszkańców Pomorza do udziału w kolejnej odsłonie akcji #KorpusiakiSprzątająPomorze Wstyd przyznać, ale w naszych lasach i parkach ludzie pozostawiają…

Czytaj dalej

Ewaluacja projektu Programu FIO 2021+ | wyraź opinię!

Czy Program FIO 2021+ odpowiada na wyzwania dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego? Czy wspiera  potrzeby interesariuszy? Wyraź swoje zdanie! Zachęcamy do udziału w konsultacjach przedstawicieli organizacji pozarządowych i nieformalnych grup obywatelskich,…

Czytaj dalej

Pożyczka płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Podmioty ekonomii społecznej mogą ubiegać się o preferencyjną pożyczkę na finansowanie bieżącej działalności. Na wsparcie mogą liczyć m.in. spółdzielnie socjalne, centra integracji społecznej i organizacje pozarządowe dotknięte gospodarczymi skutkami pandemii…

Czytaj dalej
Close Menu